กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:16:47

บ.แม่จอก ม.4 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นายธัญพิสิฐษ์ แว่นแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS