กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เนินสว่าง ม.21 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 14:33:25

บ.เนินสว่าง ม.21 ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร_บ่ายนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน_นางบัญเอิญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS