FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ามะนาว ม.1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าว

วันที่ 30 เม.ย. 2559 09:32:43

บ.ท่ามะนาว ม.1 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนอบอ้าว_นายพรชัย พูลเพิ่ม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel