FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศสลัว มีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้

วันที่ 30 เม.ย. 2559 09:50:08

บ.โสมสวรรค์ ม.2 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศสลัว มีฝนตกปรอยๆ ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้_นายถาวร ประจัญกล้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel