กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ป่าซาง ม.10 ทต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนมาก เมื่อวานเย็นมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 5 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:00:09

บ.ป่าซาง ม.10 ทต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนมาก เมื่อวานเย็นมีฝนตกเล็กน้อย_นายสุริยา อุตเจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS