กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะแกเหนือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้ารอง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:26:07

บ.สะแกเหนือ ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฟ้ารอง ไม่มีฝนตก_นายเอกชัย จันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS