กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนจัด ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 6 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 09:28:08

บ.โนนทอง ม.9 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนจัด ไม่มีฝนตก
_นายปานเทพ คำภูแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS