FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บึงไม้ ม.5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 7 พ.ค. 2559 13:24:40

บ.บึงไม้ ม.5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายประทีป การิก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel