FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ปะหัวมทุ่ง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน

วันที่ 7 พ.ค. 2559 10:52:30

บ.แม่ปะหัวมทุ่ง ม.6 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน_นายลอน โลมอย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel