กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งทราย ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:49:48

บ.ทุ่งทราย ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสว่าง ปัญญา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS