FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สา ม.3 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

วันที่ 10 พ.ค. 2559 07:37:15

บ.สา ม.3 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นางรุ่งนภา ใหม่คำหล้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel