กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พญาเย็น ม.13 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_ช่วงบ่ายโมงมีฝนตกปรอยๆขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:35:26

บ.พญาเย็น ม.13 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_ช่วงบ่ายโมงมีฝนตกปรอยๆขณะนี้ฝนหยุดแล้วท้องฟ้าแจ่มใสอากาศร้อนอบอ้าว_นายอานุภาพ ตรีประดับ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS