FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก

วันที่ 13 พ.ค. 2559 08:05:23

บ.สักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก ไม่มีฝนตก_นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel