กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองไทร ม.7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆบางส่วน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:30:51

บ.คลองไทร ม.7 ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆบางส่วน_นางสมัย เผือดนอก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS