กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่สามัคคี ม.1 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:13:59

บ.ใหม่สามัคคี ม.1 ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เเละมีฝนตกเล็กน้อย_นายอนันต์ จันทนา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS