กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าข้าม ม.4 ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้อากาศอบอ้าว เเละมักมีฝนตกในช่วงกลางคืน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:00:37

บ.ท่าข้าม ม.4 ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้อากาศอบอ้าว เเละมักมีฝนตกในช่วงกลางคืน_นายสมศักดิ์ วงค์ชัย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS