FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าข้าม ม.4 ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้อากาศอบอ้าว เเละมักมีฝนตกในช่วงกลางคืน

วันที่ 17 พ.ค. 2559 19:00:37

บ.ท่าข้าม ม.4 ทต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย_สภาพอากาศในขณะนี้อากาศอบอ้าว เเละมักมีฝนตกในช่วงกลางคืน_นายสมศักดิ์ วงค์ชัย
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel