กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ตกช่วงเวลา 16.00 น.- 16.30 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:04:18

บ.หน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ตกช่วงเวลา 16.00 น.- 16.30 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายอุทัย ปิ่นทองคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS