FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ตกช่วงเวลา 16.00 น.- 16.30 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว

วันที่ 17 พ.ค. 2559 19:04:18

บ.หน้าเขา ม.1 ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม.ตกช่วงเวลา 16.00 น.- 16.30 น.สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ฝนหยุดตกแล้ว_นายอุทัย ปิ่นทองคำ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel