FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หมากแข้ง ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดสลัว อากาศร้อน

วันที่ 17 พ.ค. 2559 19:34:12

บ.หมากแข้ง ม.4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย_สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดสลัว อากาศร้อน_นายอินตา สิงขรณ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel