FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝน

วันที่ 20 พ.ค. 2559 14:30:30

บ.คูสี่แจ ม.4 ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวยังไม่มีฝน_นายอ่ำ ธนู
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel