กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางส้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้65มม.ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆฟ้าครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:26:20

บ.บางส้าน ม.2 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้65มม.ขณะนี้ฝนกำลังตกปรอยๆฟ้าครึ้มเมื่อคืนฝนตกเล็กน้อย_นายวรรณะ บุญประกอบ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS