FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๕๙ ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:20:50
 

ประกาศขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี

เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระยะ ๑ – ๒ วันนี้

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยอำเภอสุขสำราญ ละอุ่น เมือง กะเปอร์ จังหวัดระนอง อำเภอท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง ตะกั่วป่า คุระบุรี กะปง จังหวัดพังงา อำเภอถลาง กะทู้ จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเมือง เขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้มีฝนตกและตกหนักต่อเนื่องในบางพื้นที่ วัดปริมาณน้ำฝนได้มากกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร และระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น เป็นสีแดงขุ่น อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครเครือข่ายฯ ของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว

 

 

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๙ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๑๕ น.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel