FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หินตั้ง ม.8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน

วันที่ 27 พ.ค. 2559 08:19:15

บ.หินตั้ง ม.8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่งอากาศร้อนไม่มีฝน_นายศิป์ชัย บุตรศิริ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel