กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดจ้า

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:01:53

บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดจ้า_นายประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS