กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลาบ่า ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 11:16:48

บ.ปลาบ่า ม.1 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_เวลา 07.00 น.วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายมนตรี ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS