FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อเบี้ย ม.1 ต.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน มีแดดออกบางส่วน_นายสมหวัง มีเรียง

วันที่ 31 พ.ค. 2559 08:30:13

บ.บ่อเบี้ย ม.1 ต.บ้านโดก จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 10 มม. ท่องฟ้าครึ้มบางส่วน มีแดดออกบางส่วน_นายสมหวัง มีเรียง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel