กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อเบี้ย ม.1 ต.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ท้องฟ้าครึ้มบางส่วน มีแดดออกบางส่วน_นายสมหวัง มีเรียง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:30:13

บ.บ่อเบี้ย ม.1 ต.บ้านโดก จ.อุตรดิตถ์_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝน 10 มม. ท่องฟ้าครึ้มบางส่วน มีแดดออกบางส่วน_นายสมหวัง มีเรียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS