กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สมป่อง ม.1 ต.สมป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก ฝนไม่ตกแล้ว เมื่อคืนมีฝนตกประมาณ 2 ชั่วโมง ในเวลาประมาณ 22.00 น.-24.00 น._นายสุทิพย์ เทพรัตน์

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:43:00

บ.สมป่อง ม.1 ต.สมป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมาก ฝนไม่ตกแล้ว เมื่อคืนมีฝนตกประมาณ 2 ชั่วโมง ในเวลาประมาณ 22.00 น.-24.00 น._นายสุทิพย์ เทพรัตน์

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS