FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี

วันที่ 31 พ.ค. 2559 09:00:59

บ.บางแก้วน้อย ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 51 มม. เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี_นายทันวิทย์ เพ็ชรคีรี
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel