FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันติสุข ม.22 ต.คลองกะเกรา องท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก อากาศดี_นายทองสา ชานอก

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 07:50

บ.สันติสุข ม.22 ต.คลองกะเกรา องท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา_ท้องฟ้าหลัว ไม่มีฝนตก อากาศดี_นายทองสา ชานอก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel