FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งแฝก ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดสลัวๆ เเละมีฝนตกปรอยๆ

วันที่ 1 มิ.ย. 2559 19:51:27

บ.ทุ่งแฝก ม.3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_ สภาพอากาศในขณะนีท้องฟ้ามืดสลัวๆ เเละมีฝนตกปรอยๆ_นายสำราญ สีดาหอม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel