กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:43:15

บ.ร่องหาด ม.9 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา_เช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย_นายประหยัด อินทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS