กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางโหว์ ม.3 ต.พลูเถือน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:46:36

บ.บางโหว์ ม.3 ต.พลูเถือน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 45 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายอารมณ์ สำลี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS