กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ม่วงน้ำไพร์ ม.16 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 08:11:39

บ.ม่วงน้ำไพร์ ม.16 ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย_เช้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายชาญชัย ชาญอาวุธ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS