กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่เลา ม.5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก อากาศดี

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:02:23

บ.แม่เลา ม.5 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. วันนี้ท้องฟ้าหลัว มีเมฆมาก อากาศดี_นายบุญทรัพย์ เชื้อดาว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS