กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาปลาจาด ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 4 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 17:15:59

บ.นาปลาจาด ม.4 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 20 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีเมฆมาก_นายชาตรี คำจั่ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS