กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.วังบาล ม.9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:25:08

บ.วังบาล ม.9 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์_วันนี้ท้องฟ้าครึ้ม ช่วงบ่ายมีฝนตกเล็กน้อย อากาศร้อนอบอ้าว_นายวินัย ทาสุวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS