กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท้องลับแลพัฒนา ม.10 ต.ฝายหลวง อ.ลับเเล จ.อุตรดิตถ์_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก และมีลมกรรโชกแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:35:22

บ.ท้องลับแลพัฒนา ม.10 ต.ฝายหลวง อ.ลับเเล จ.อุตรดิตถ์_ สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก และมีลมกรรโชกแรง_นายลน ผาดำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS