กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยเดื่อ ม.2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ ช่วงกลางวันอากาศร้อน สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:50:23

บ.ห้วยเดื่อ ม.2 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์_ ช่วงกลางวันอากาศร้อน สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสมนึก นาลา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS