FONTSIZE
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
โครงการด้านธรณีพิบัติภัย


 
 
 
รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนงบประมาณ 2556
 
โครงการพัฒนาแบบจำลองพลวัตการวิเคราะห์พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มสำหรับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม ในพื้นที่ภาคกลาง
 
โครงการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชนงบประมาณ 2555
 
แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน 17 จังหวัด
 
 
การสำรวจข้อมูลระดับความสูงด้วยระบบไลดาร์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel