FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเริ่มสูงขึ้น

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 07:11:56

บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อยต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเริ่มสูงขึ้น_นายไสว ป้องเศร้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel