FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แขนน ม.2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นมา

วันที่ 17 มิ.ย. 2559 16:20:54

บ.แขนน ม.2 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_เวลา 7.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นมา_นายบุญ รัตนสิทธิ์
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel