กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้มีท้องฟ้ามืดครื้ม มีแดดอ่อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:46:09

บ.ท่ายาง ม.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี_เวลา07.00น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.เช้านี้มีท้องฟ้ามืดครื้ม มีแดดอ่อน ไม่มีฝนตก_นายเสรี คาผุก
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS