FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_บ่ายนี้มีฝนตกโปรยปรายต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา 07.00 น. ขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม.

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 13:36:57

บ.แถวคลอง ม.1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี_บ่ายนี้มีฝนตกโปรยปรายต่อเนื่องมาตั้งแต่เวลา 07.00 น. ขณะนี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 65 มม._นายสมบุรณ์ เวชกรรม
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel