กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:09:47

บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องช่วงๆ ตลอดทั้งวัน_นายสุคนธ์ บัวพอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS