FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องช่วงๆ ตลอดทั้งวัน

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 19:09:47

บ.สามหลัง ม.4 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย ตกต่อเนื่องช่วงๆ ตลอดทั้งวัน_นายสุคนธ์ บัวพอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel