กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:15:42

บ.ทุ่งกระบอก ม.7 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 18.30 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 50 มม. ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังคงมีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS