กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะบกเตี้ย ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 07:35:35

บ.ตะบกเตี้ย ม.7 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม. เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น_นายภิรมย์ แย้มสวน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS