FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง120 ม.8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน

วันที่ 30 มิ.ย. 2559 13:45:56

บ.ผัง120 ม.8 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_อากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าครึ้มอากาศร้อนอบอ้าวไม่มีฝน_นายเสียน มูสิกชาติ
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel