กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก และลมกรรโชกแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 16:30:28

บ.โนนสว่าง ม.25 ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตก และลมกรรโชกแรง_นายใบ สุติยะวัน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS