กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 19:39:30

บ.ลำรู ม.1 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีแดดออก แต่ช่วงเช้ามีฝนตกปรอยๆ_นายไสว ป้องเศร้า
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS