กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ 18.15 น. เป็นต้นมา

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 18:45:28

บ.ปงทอง ม.7 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ ตั้งแต่ 18.15 น. เป็นต้นมา_นายประพจน์ จันตะมะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS