กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.โป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 3 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2559 10:56:49

บ.โป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 0.1 มม. วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ_นายสง่า คำซอน
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS